ODAMIZIN AMACI

 

 

 

   KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞU OLAN ADANA ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASININ (AETESO) VAR OLMA NEDENİ VE AMAÇLARI;

    GÜNÜMÜZ İHTİYAÇLARINA, KOŞULLARINA VE MEVCUT OLANAKLARA GÖRE,KANUN,TÜZÜK VE ANA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İÇİNDE KALMAK ÜZERE, ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ,TEKNİKERLERİ,ESNAF VE SANATKARLARINI MESLEK KOLLARINA AYIRMAK,MESLEK ÇALIŞMA KONULARI AYNI YA DA BİRBİRİNE YAKIN BULUNAN TEKNİKER, TEKNİSYEN,ESNAF VE SANATKARLAR GRUBU İÇİN TEKNİK DESTEKTE BULUNMAK.

    ODAYA KAYITLI ÜYELERİN ORTAK GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAK,MESLEKİ ETKİNLİKLERİ KOLAYLAŞTIRMAK,MESLEĞİN GENEL YARARLARA UYGUN OLARAK GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK,MESLEK MENSUPLARININ BİRBİRLERİYLE VE HALKA OLAN İLİŞKİLERİNDE GÜVENİ  VE DÜRÜSTLÜĞÜ HAKİM KILMAK ÜZERE  MESLEK DİSİPLİNİNİ VE AHLAKINI KORUMAK;KAMUNUN  VE ÜLKENİN ÇIKARLARININ  KORUNMASINDA, ÜLKEMİZİN DOĞAL KAYNAKLARININ, ÇEVRESEL VE TARİHİ  DEĞERLERİN,KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA,ÜLKENİN EKONOMİK,SANATSAL VE KÜLTÜREL KALKINMASINDA GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TÜM GİRİŞİM VE ETKİNLİKLERDE BULUNMAK.

     MESLEK VE ÇIKARLARI İLE İLGİLİ İŞLERDE, RESMİ MAKAMLAR VE ÖTEKİ KURULUŞLAR  İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK GEREKLİ YARDIMLARDA  VE ÖNERİLERDE  BULUNMAK, MESLEKLE İLGİLİ BÜTÜN MEVZUATI, KURALLAR,BİLİMSEL ŞARTNAMELER, TİP SÖZLEŞMELER VE BUNLAR GİBİ BÜTÜN BİLİMSEL EVRAKI İNCELEMEK VE BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ  YA DA YENİDEN KONULMASI YOLUNDA ÖNERİLERDE BULUNMAK.

X